2011, ഓഗസ്റ്റ് 4, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഈശ്വരനോട് !

മറന്നില്ലൊരിക്കലും ഞാന്‍ എന്നീശ്വരനെ
ഓര്‍ത്തിടുവാന്‍ വിമുഖത തെല്ലറിയാതെ ഭവിച്ചെങ്കിലും
സന്തോഷത്താല്‍ ആയിരം വട്ടം
നിന്‍ നാമം ഉരുവിടുകിലും
സന്താപത്താല്‍ മനം നൊന്തൊരു തവണ
കൂപ്പിടുമതിനു സമം ചേര്‍ക്കുവാന്‍ ആകുമോ അത് ?

അറിയുന്നുവൊക്കെയും എങ്കിലും ഞാനത്
അറിയാത്ത പോലെ യാന്ത്രികമായ് മനം തിരിച്ചു പോകുന്നു.
യാന്ത്രികചലന ഭംഗം വരുന്നോരാ നിമിഷം
നീ മാത്രമാണെന്‍ അഭയം എന്ന പരമാര്‍ത്ഥം
ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഞാന്‍ തിരിച്ചറിയുന്നു.

എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതും നീ പരിപാലിക്കുന്നതും നീ
എങ്കിലും എന്റെ കര്‍മ്മത്തിന്‍ കടിഞ്ഞാണ്‍ മാത്രം
എന്റെയീ അപക്വമാം കൈകളില്‍ എന്തിനായ് വിട്ടു തന്നു നീ
നീ തീര്‍ക്കും പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ആകാമതൊക്കെയുമെങ്കിലും
നിന്‍ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ജയിക്കുമവര്‍ അതെത്ര പേര്‍?

നീ തീര്‍ക്കും പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചെടുത്ത്
നീയേല്‍പ്പിച്ചൊരീ കര്‍മ്മത്തിന്‍ കടിഞ്ഞാണ്‍ കൂടെ
നിൻ സര്‍വ്വ ശക്തമാം കരങ്ങളില്‍ തന്നെ ചേര്‍ത്തിരുന്നുവെങ്കില്‍
നീ തന്നെ ആയിടുകില്ലേ നാം ഓരോരുത്തരും..?            ************************

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ