2011, ഓഗസ്റ്റ് 4, വ്യാഴാഴ്‌ച

പ്രണയിനിക്കായ്

എത്ര ദൂരം എന്നെ വിട്ടകലാന്‍ ശ്രമിച്ചാലും
അത്ര ദൂരം എന്‍ ഹൃദയത്തിന്നടിത്തട്ടില്‍ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു നീ

നീ മൗനം വരിക്കുമോരോരോ നിമിഷങ്ങളിലും
ഓരോ മഹാ കാവ്യങ്ങള്‍ പിറവി കൊണ്ടിടുന്നു.

നീ എന്നരികില്ലില്ലാത്ത ഓരോ നിമിഷവും
നീ മാത്രമായെന്‍ കനവുകള്‍ നിറയുന്നു

എന്‍ നയനങ്ങള്‍ നിന്നെ തേടി അലയുമ്പോഴും
അറിയുന്നുവെന്‍ അകകണ്ണാല്‍
ഒളികണ്ണാലുള്ളൊരാ നിന്റെയാ നോട്ടം

തൊടിയില്‍ പുഷ്പിച്ചൊരാ കുസുമത്തെക്കാള്‍ സുന്ദരം
എനിക്കായ് ചൊരിയുമീ പുഞ്ചിരി
പൂകിയ നിന്‍ വദനം തന്നെ പാരില്‍

ബന്ധനം തെല്ലുമത് പ്രിയമല്ലെങ്കിലും
ബന്ധിക്കുമത് നീയായിടുകില്‍ കൊതിക്കുന്നുവാ
ബന്ധനവും മറ്റേതു സ്വാതന്ത്ര്യത്തേക്കാളും

എന്നേക്കാള്‍ എന്നെ നിനക്കും
നിന്നേക്കാള്‍ നിന്നെ എനിക്കും
അറിയുവാന്‍ കഴിയുമതു തന്നെ
ഏതു പൊരുത്തത്തേക്കാളും പൊരുളുള്ളത്

ജന്മമതിനിയുമേറെ ഉണ്ടെന്നതും
ഇന്നുള്ളൊരീ ജന്മം നിന്നെയും ത്യജിച്ച്
വരും ജന്മമതില്‍ ഒന്നിക്കാമെന്നുമുള്ളൊരാ മോഹവും
മുജ്ജന്മമതിൽ മാത്രം എനിക്ക് സ്വന്തം

ഇന്നെന്റെയീ ജന്മം ആ മുജ്ജന്മ സാക്ഷാത്കരണത്തിനും..!

         *****************************

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ